Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Nước đái em nó ngọt lắm các anh